Y Tîm

Mae'r tîm gwirfoddol yn Theatr Fach Llangefni yn cyfarfod unwaith y mis fel pwyllgor i drafod holl faterion y theatr, a llunio calendr llawn bob blwyddyn i gynnig arlwy o ddigwyddiadau amrywiol ar lwyfan y theatr.

Hoffech chi wirfoddoli a bod yn rhan o'r tîm? E-bostiwch ni heddiw ar post@theatrfachllangefni.cymru

2.png

Llio Mai

Cadeirydd
Cyfarwyddwr Artistig

3.png

Caryl Bryn

Ysgrifennydd
Cyfarwyddwr Artistig
Swyddog Marchnata

4.png

Gethin Williams

Adeiladau

12.png

Rhys Parry

Aelod Cyffredinol

8.png

Lowri Cêt

Arweinydd Cysgodion

1.png

Carwyn Jones

Is-gadeirydd
Swyddog Marchnata

7.png

Anwen Weightman

Blaen Tŷ

10.png

Iwan Evans

Trysorydd
Staff y Bar

9.png

Gareth Evans Jones

Cyfarwyddwr Artistig

5.png

Gethin Rees Roberts

Propiau

13.png

Iwan Huws

Technegol

14.png

Bethan Elin

Arweinydd Ieuenctid

11.png

Rhys Derwydd

Cynrychiolydd LTG

6.png

Jasmine Roberts

Staff y Bar
Gwisgoedd

15.png

Mari Elen

Is-arweinydd Ieuenctid