top of page

Past Events

Ymunwch â ni yn Theatr Fach Llangefni ar gyfer Noson Lawen arbennig.

Mae llu o artistiaid yn rhan o'r noson, a bydd arlwy arbennig iawn ar eich cyfer.

Mai 2024

noson lawen ig efo mm.png

Noson Lawen : Theatr Fach

sgwar gg.png

Gwesty'r Garibaldi

Mae hi'n fis Awst, noswyl yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dref ac mae Gwesty'r Garibaldi'n mynd i fod yn llawn dop yn ystod yr wythnos. Ond mae 'na broblem - llygod, pla o lygod. 

Beth allai fynd o'i le? 

Mai 2024

ThGC_PartiPriodas_1 Taith sgwar socials.jpg

Parti Priodas

Emynau, tensiynau, a dawnsio ar ben byrddau! Dyma’ch gwahoddiad i barti priodas Dafydd a Samantha…

Yn dilyn llwyddiant ysgubol yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd y llynedd, ymunwch gyda ni am wledd o ddrama gomedi.

Bydd hwn yn barti i’w gofio!

Mai 2024

16+

Y dewis.png

Y Dewis

Profwch y gêm sinematig lle rydych chi'n cael dewis sut mae'r stori'n mynd, reit yng nghalon lle rydych chi'n byw. 

Taith sinematig o amgylchoedd cyfarwydd eich cymuned leol i glogwyni epig Ynys Môn. Yno, mae pedwar enaid ifanc, pob un â stori i'w hadrodd, yn cyfarfod yn adfeilion hardd a diffaith gwaith brics Porth Wen

Mai 2024

gwion aled.png

Gweithdy Actio : Gwion Aled

Dyma gyfle arbennig i ymuno â gweithdy actio am ddim dan gyfarwyddyd yr actor Gwion Aled.

Mae dau sesiwn - un cynradd ac un uwchradd

Mawrth 2024

Awyddus i feithrin y grefft o ysgirfennu sgript? Eisiau datblygu eich sgiliau? Mi fydd y dramodydd amryddawn Aled Jones Williams yn cynnal gweithdy hanner diwrnod yn Theatr Fach Llangefni i oedolion.

 

Mawrth 2024

AJW.png

Gweithdy Sgriptio : Aled Jones Williams

Taith gomedi o'r gogledd i'r de yn ymweld â Theatr Fach Llangefni. Peidiwch â cholli’r bws comedi wrth i griw o dalent newydd deithio ar draws y wlad.

Mawrth 2024

Screenshot 2024-02-14 at 07.14.23.png

Talent Mewn Tafarn : Hileri-Bws

Drama un cymeriad sy’n olrhain hanes David Lloyd George, un o Gymry Cymraeg mwyaf dadleuol ein hanes.
Dewch gyda ni trwy ddrws rhif 10 Stryd Downing i gyfarfod y Prif Weinidog o Lanstumdwy. 

Chwefror 2024

A4 Poster 5.jpeg

Dai

Noson yng nghwmni'r gantores boblogaidd o Fôn - Meinir Gwilym. Mae Meinir wedi rhyddhau ei phumed albwm yn ddiweddar - Caneuon Tyn yr Hendy sy'n cynnwys wyth o ganeuon newydd sbon.

Chwefror 2024

MG IG.png

Meinir Gwilym a'r Band

Screenshot 2024-01-08 at 10.44.42.png

Gwledd Adloniant y Ffermwyr Ifanc 

Cystadleuaeth Drama Ffermwyr Ifanc Môn.

Mae genre'r gystadleuaeth yn newid yn flynyddol rhwng Drama, Pantomeim ac Adloniant. Blwyddyn y Ddrama ydi hi eleni i griw'r mudiad ym Môn.

Chwefror 2024

mww sgwar.png

Gweithdy Sgriptio : Manon Wyn Williams

Awydd cystadlu yn yr adran lenyddol yn Eisteddfod yr Urdd eleni? Eisiau paratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol? Awydd cystadlu yn eich eisteddfodau lleol?

Ionawr 2024

Ymunwch â Sindarela wrth iddi hi geisio gwneud ei ffordd i’r ddawns fawreddog yn y Palas. Ond mae’r Farwnes Fileinig a’i dwy ferch hyll yn gwneud eu gorau glas i rwystro Sindarela rhag gadael y tŷ.

A fydd Sindarela yn cyrraedd y ddawns? A gaiff hi ddawnsio gyda’r Tywysog?

Rhagfyr 2023

Poster IG Sindarela.png

Pantomeim : Sindarela

Drama un ferch yn seiliedig ar fywyd Annie Jane Hughes

Griffiths. Ymgyrchydd dros heddwch a roddodd lais i

fenywod Cymru ar gydraddoldeb a materion rhyngwladol

Hydref 2023

ACM.jpg

Annie Cwrt Mawr

Noson yng Nghwmni Heddwen Lloyd Williams

Dewch i fwynhau noson yng Nghwmni Heddwen Lloyd Williams - bydd bar y theatr ar agor yn ystod y noson. 

Hydref 2023

Noson Heddwen Sgwar.png

Lansiad 'Dros fy Mhen a 'Nghlustia'

Cyhoeddiad Dros Fy Mhen a 'Nghlustiau, nofel newydd Marlyn Samuel.

Manon Wyn Williams fydd yn holi'r awdur ac yn darllen ambell i ddarn o'r nofel. Bydd yna berfformiad gan y canwr Daf Jones.

Hydref 2023

IMG_2011.JPG

Y Werin Wydr

Cynhyrchiad diweddaraf Theatr Fach Llangefni yw cyfieithiad o’r clasur Americaniadd “The Glass Menagerie” gan Tennessee Williams. Hanes teulu’r Wingfield a gawn ynddi. 

Medi 2023

WW SQR.png

Ffenast Siop

Drama un ddynes yn trafod hanes Delyth yn delio gyda'r Menopos

Medi 2023

ffenast siop_edited.jpg

Noson Gomedi
Theatr Fach x Gŵyl Cefni

poster comedi terfynol!.png

Noson o hwyl a chwerthin yng nghwmni rhai o gomedïwyr gorau Cymru

Mehefin 2023

Gig Pedair

Gig arbennig yng nghwmni Lleucu Gwawr a Pedair.

 

Mehefin 2023

IMG_1042.JPG

Gweithdy Actio : Rownd a Rownd

2.png

Bydd actorion y gyfres sebon boblogaidd ar S4C - Rownd a Rownd yn ymuno â ni yn y theatr am hwyl hanner tymor.

June 2023

Gweithdy Graffiti

1.png

Bydd yr artist graffiti Dime One yn ymuno â ni er mwyn rhoi sesiwn dylunio a sgetsio a bydd cyfle i greu placiau enwau graffiti yn ystod y sesiwn hefyd.

June 2023

MG sgwar.png

A night of entertainment in the company of local artists - Meinir Gwilym, the Magee Brothers & Côronwy

Noson yng Nghwmni - Meinir Gwilym, y Brodyr Magee & Côronwy

Croendena.jpeg

Seventeen year old Nel finds refuge in her local pub on top of a hill full of desire, judgement and sticky floors.

A hilarious and heartbreaking coming-of-age story about a young girl trying to find her feet whilst living in rural isolation.

Age recommendation 14+​

 

February 2023

Croendena

Panto sgwar.png

Christmas has arrived at Plas y Rhiw, and Lady Siw, Bili, Gwenhwyfar and taid are busy preparing for the annual Christmas Decorating competition. But there is an thief lurking around the place trying to stop Siw and the crew from winning the competition. Will we find out who the thief is? Will it be possible to stop the thief from ruining everyone's Christmas?

 

Tachwedd / Rhagfyr 2022

Lleidr Plas y Rhiw Pantomime

An Evening of Mediumship with
Heddwen Lloyd Williams

Heddwen Insta.png

Come and join in an evening of mediumship with Heddwen Lloyd Williams.

The evening will be held in the Theatre's Fisher room.

Drinks and raffle tickets will be sold

Date - November 2022

Noson Gomedi.png

Come join us at Theatr Fach Llangefni as we host our Comedy Night as part of the 2022 Gŵyl Cefni celebrations.

A host of artists are involved in the evening

This event is for people over the age of 18 only

Date - June 2022.

Noson Gomedi : Gŵyl Cefni x Theatr Fach

2.png

A half day scriptwriting workshop with prolific author and playwright, Llŷr Titus.

Date - May 2022

Gweithdy Sgriptio : Llŷr Titus

gwion aled terf.png

This is a great opportunity to join a free acting workshop during the Easter holidays held by the actor Gwion Aled.

This session will be for primary school children from years 3 to 6.

Date - April 2022

Gweithdy Actio : Gwion Aled

19.png

Join us at Theatr Fach Llangefni to celebrate St David's Day 2022 in a special Noson Lawen.

A host of artists are involved in the evening, and it will be very special evening​

This will be one night only, so remember to buy your tickets soon.

Date - March 2022

Noson Lawen - Theatr Fach

Haliba-dŵ (Facebook Cover).png

Do you want to organise a party? An Easter party, Christmas party, or a Hen Do?

Halibadŵ party organisers is the shop for you!​

The shop is run by Blodwen Halibalŵ and her two children - Beti Balŵ and Bobi Balŵ.​

But what they don't know is that their business is in danger, as the wicked witch is out to get them.​

Date - December 2021

Helynt yn Halibadŵ - Pantomeim

Copy of Gwefan Newys (2).png

Do You Have a Script Idea?

It could be sketch, drama, panto… .anything!​

The successful candidate will have the opportunity to develop their idea, and it will be performed on the stage of Theatr Fach Llangefni.

Date - September 2021

An Idea for a Script

bottom of page