top of page

Dewch yn aelod o
Theatr Fach Llangefni!

cerdyn aelod.png

Beth am ymuno â theulu Theatr Fach Llangefni?

Mae ein cynllun aelodaeth ar ei newydd wedd, ac mae'n gyfle gwych i chi gefnogi'r theatr arbennig hon sydd mor agos at galonnau nifer iawn o bobl yng Nghymru.

 

Wrth danysgrifio fel aelod, mi gewch chi fanteisio ar lawer iawn o fuddion, fel -

 

Cael gostyngiad ar brisiau rhai tocynnau

Derbyn gwybodaeth uniongyrchol am ein digwyddiadau

Gwenud cyfraniad ariannol pwysig at gynnal y theatr arbennig hon

Felly beth am ymaelodi heddiw?

Mae ein system aelodaeth yn caniatáu i chi danysgrifio ac anfon taliad awtomatig blynyddol i Theatr Fach Llangefni. Gallwch newid eich manylion neu ganslo eich tanysgrifiad ar unrhyw adeg drwy ddilyn y linc isod. I ddarllen ein polisi preifatrwydd cyn ymaelodi, cliciwch yma.

Ydych chi'n aelod yn barod?

Eisiau newid eich manylion neu ganslo eich tanysgrifiad am unrhyw reswm?

Gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc yma.

bottom of page