top of page

Y Pwyllgor Rheoli

Mae'r tîm gwirfoddol yn Theatr Fach Llangefni yn cyfarfod unwaith y mis fel pwyllgor i drafod holl faterion y theatr, a llunio calendr llawn bob blwyddyn i gynnig arlwy o ddigwyddiadau amrywiol ar lwyfan y theatr. 

 

Yn ogystal ag aelodau’r pwyllgor, mae gennym lu o wirfoddolwyr sy’n gwirfoddoli drwy gydol y flwyddyn ac rydym yn ddiolchgar iawn am eu cymorth hwythau hefyd.

Hoffech chi wirfoddoli a bod yn rhan o'r tîm? E-bostiwch ni heddiw ar post@theatrfachllangefni.cymru

1.png

Carwyn Jones

Cadeirydd
Swyddog Marchnata

cb.png

Caryl Bryn

Is-gadeirydd
Cyfarwyddwr Artistig

12.png

Rhys Parry

Trysorydd

8.png

Lowri Cêt

Ysgrifennydd
Cyfarwyddwr Artistig

7.png

Anwen Weightman

Blaen Tŷ

9.png

Gareth Evans Jones

Cyfarwyddwr Artistig

4.png

Gethin Williams

Adeiladau

18.png

Robat Idris Hughes

Sain a Goleuo

Rhys D.png

Rhys Derwydd

Cynrychiolydd LTG
Swyddog y Bar

20.png

Owain Parry

Cyfarwyddwr Cerdd

2.png

Llio Mai Dafydd

Cyfarwyddwr Artistig

19.png

Non Dafydd

Aelodaeth

bottom of page