top of page

Y Pwyllgor Rheoli

Mae'r tîm gwirfoddol yn Theatr Fach Llangefni yn cyfarfod unwaith y mis fel pwyllgor i drafod holl faterion y theatr, a llunio calendr llawn bob blwyddyn i gynnig arlwy o ddigwyddiadau amrywiol ar lwyfan y theatr. 

 

Yn ogystal ag aelodau’r pwyllgor, mae gennym lu o wirfoddolwyr sy’n gwirfoddoli drwy gydol y flwyddyn ac rydym yn ddiolchgar iawn am eu cymorth hwythau hefyd.

Hoffech chi wirfoddoli a bod yn rhan o'r tîm? E-bostiwch ni heddiw ar post@theatrfachllangefni.cymru

Lowri Cêt

8.png

Cadeirydd
Cyfarwyddwr Artistig

Owain Parry

20.png

Is-gadeirydd
Cyfarwyddwr Cerdd

12.png

Rhys Parry

Trysorydd

24.png

Mared Edwards

Ysgrifennydd

1.png

Carwyn Jones

Swyddog Marchnata

4.png

Gethin Williams

Adeiladau

23.png

Catrin Lois

Ysgrifennydd

7.png

Anwen Weightman

Aelod o'r Pwyllgor

18.png

Robat Idris Hughes

Sain a Goleuo

26.png

Manon Wyn

Swyddog Props

9.png

Gareth Evans Jones

Cyfarwyddwr Artistig

Rhys D.png

Rhys Derwydd

Cynrychiolydd LTG

28.png

Rhys Richards

Swyddog y Bar

25.png

Gwen Edwards

Swyddog Blaen Tŷ

2.png

Llio Mai Dafydd

Cyfarwyddwr Artistig

19.png

Non Dafydd

Aelodaeth

22.png

Nia Hâf

Ieuenctid

27.png

Gethin Jones

Ieuenctid

bottom of page