top of page

Y Pwyllgor Rheoli

Mae'r tîm gwirfoddol yn Theatr Fach Llangefni yn cyfarfod unwaith y mis fel pwyllgor i drafod holl faterion y theatr, a llunio calendr llawn bob blwyddyn i gynnig arlwy o ddigwyddiadau amrywiol ar lwyfan y theatr. 

 

Yn ogystal ag aelodau’r pwyllgor, mae gennym lu o wirfoddolwyr sy’n gwirfoddoli drwy gydol y flwyddyn ac rydym yn ddiolchgar iawn am eu cymorth hwythau hefyd.

Hoffech chi wirfoddoli a bod yn rhan o'r tîm? E-bostiwch ni heddiw ar post@theatrfachllangefni.cymru

2.png

Llio Mai

Cadeirydd

1.png

Carwyn Jones

Is-gadeirydd
Swyddog Marchnata
Cyfarwyddwr Artistig

12.png

Rhys Parry

Trysorydd

3.png

Caryl Bryn

Ysgrifennydd
Cyfarwyddwr Artistig

7.png

Anwen Weightman

Blaen Tŷ

9.png

Gareth Evans Jones

Cyfarwyddwr Artistig

4.png

Gethin Williams

Adeiladau

5.png

Gethin Rees Roberts

Technegol

11.png

Rhys Derwydd

Cynrychiolydd LTG

Llun Jane.png

Jane Owen

Is-arweinydd Ieuenctid

14.png

Bethan Elin

Arweinydd Ieuenctid

6.png

Jasmine Roberts

Swyddog y Bar
Is-arweinydd Ieuenctid

8.png

Lowri Cêt

Arweinydd Cysgodion

bottom of page