top of page

DIGWYDDIADAU

Awyddus i feithrin y grefft o ysgirfennu sgript? Eisiau datblygu eich sgiliau? Mi fydd y dramodydd amryddawn Aled Jones Williams yn cynnal gweithdy hanner diwrnod yn Theatr Fach Llangefni i oedolion.

Dydd Sul - Mawrth 3

10:30

AJW.png

Gweithdy Sgriptio : Aled Jones Williams

Taith gomedi o'r gogledd i'r de yn ymweld â Theatr Fach Llangefni. Peidiwch â cholli’r bws comedi wrth i griw o dalent newydd deithio ar draws y wlad.

Nos Lun - Mawrth 4ydd

19:00

Screenshot 2024-02-14 at 07.14.23.png

Talent Mewn Tafarn : Hileri-Bws

gwion aled.png

Gweithdy Actio : Gwion Aled

Dyma gyfle arbennig i ymuno â gweithdy actio am ddim dan gyfarwyddyd yr actor Gwion Aled.

Mae dau sesiwn - un cynradd ac un uwchradd

Dydd Sul - Mawrth 24

Y dewis.png

Y Dewis

Profwch y gêm sinematig lle rydych chi'n cael dewis sut mae'r stori'n mynd, reit yng nghalon lle rydych chi'n byw. 

Taith sinematig o amgylchoedd cyfarwydd eich cymuned leol i glogwyni epig Ynys Môn. Yno, mae pedwar enaid ifanc, pob un â stori i'w hadrodd, yn cyfarfod yn adfeilion hardd a diffaith gwaith brics Porth Wen

Dydd Llun - Mai 6

ThGC_PartiPriodas_1 Taith sgwar socials.jpg

Parti Priodas

Emynau, tensiynau, a dawnsio ar ben byrddau! Dyma’ch gwahoddiad i barti priodas Dafydd a Samantha…

Yn dilyn llwyddiant ysgubol yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd y llynedd, ymunwch gyda ni am wledd o ddrama gomedi.

Bydd hwn yn barti i’w gofio!

Nos Lun - Mai 13

16+

Ymunwch â ni yn Theatr Fach Llangefni ar gyfer Noson Lawen arbennig.

Mae llu o artistiaid yn rhan o'r noson, a bydd arlwy arbennig iawn ar eich cyfer.

Nos Wener - Mai 24ain

**Tocynnau ar werth yn fuan

Noson Lawen.png

Noson Lawen : Theatr Fach

IMG_5684.JPG
IMG_2654.JPG
IMG_2651.JPG
IMG_3226.JPG

Er mwyn gweld y digwyddiadau sydd wedi bod yn Theatr Fach Llangefni yn y gorffennol, gallwch glicio yma.

bottom of page