DIGWYDDIADAU

Nid oes gennym ddigwyddiad ymlaen ar hyn o bryd, gallwch weld y digwyddiadau sydd wedi bod yn y theatr yn ddiweddar isod.

I glywed am y digwyddiadau fydd yn dod i'r theatr yn fuan,  tanysgrifiwch i'n rhestr bostio yma.

IMG_5684.JPG
IMG_2654.JPG
IMG_2651.JPG
IMG_3226.JPG

DIGWYDDIADAU A FU

Noson Gomedi : Gŵyl Cefni x Theatr Fach

Noson Gomedi.png

Dewch i chwerthin lond eich boliau yn Theatr Fach Llangefni wrth i ni gynnal ein Noson Gomedi fel rhan o ddathliadau Gŵyl Cefni 2022. 

Mae llu o artistiaid yn rhan o'r noson, a bydd arlwy arbennig iawn ar eich cyfer.​

Mae'r digwyddiad hwn i bobl sydd dros 18 oed yn unig

Dyddiad - Mehefin 2022.

2.png

Gweithdy Sgriptio : Llŷr Titus

Gweithdy sgriptio hanner diwrnod yng nghwmni'r awdur a'r dramodydd amryddawn, Llŷr Titus.

Dyddiad - Mai 2022

Gweithdy Actio : Gwion Aled

Dyma gyfle arbennig i ymuno â gweithdy actio am ddim yn ystod gwyliau'r Pasg dan gyfarwyddyd yr actor Gwion Aled.

Bydd y sesiwn yma i blant cynradd rhwng blynyddoedd 3 a 6.

Dyddiad - Ebrill 2022

gwion aled terf.png

Noson Lawen - Theatr Fach

Ymunwch â ni yn Theatr Fach Llangefni i ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi 2022 mewn Noson Lawen arbennig.

Mae llu o artistiaid yn rhan o'r noson, a bydd arlwy arbennig iawn ar eich cyfer.

Un noson yn unig fydd hon, felly cofiwch brynu eich tocynnau yn fuan.

Dyddiad - Mawrth 2022

19.png

Helynt yn Halibadŵ - Pantomeim

Yda chi eisiau trefnu parti? Parti pasg, parti 'dolig, neu barti plu?

Siop trefnu partïon Halibadŵ ydi'r siop i chi!

Mae'r siop yn cael ei rhedeg gan Blodwen Halibalŵ a'i dau o blant - Beti Balŵ a Bobi Balŵ.

Ond yn ddiarwybod i'r tri, mae eu busnes mewn peryg, gan fod y wrach gasaf yn y sir i gyd ar eu holau.

Dyddiad - Rhagfyr 2021

Haliba-dŵ (Facebook Cover).png
Copy of Gwefan Newys (2).png

Syniad am Sgript

Oes gen ti Syniad am Sgript?

Gallai fod yn sgets, drama, panto….unrhyw beth!

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael y cyfle i ddatblygu eu syniad, a bydd yn cael ei berfformio ar lwyfan Theatr Fach Llangefni.

Dyddiad - Medi 2021