top of page

DIGWYDDIADAU

Sioe sy'n dilyn bywyd un o awduron pwysicaf Cymru - Kate Roberts.

Dynes o flaen ei hamser yn byw a gweithio mewn byd o ddynion ac yn un a roddodd lais i’r bobl gyffredin trwy ei gwaith.

Nos Iau - Gorffennaf 18fed

Screenshot 2024-06-05 at 20.06.11.png

Kate

IMG_5684.JPG
IMG_2654.JPG
IMG_2651.JPG
IMG_3226.JPG

Er mwyn gweld y digwyddiadau sydd wedi bod yn Theatr Fach Llangefni yn y gorffennol, gallwch glicio yma.

bottom of page