top of page

DIGWYDDIADAU

Noson Gomedi
Theatr Fach x Gŵyl Cefni

poster comedi terfynol!.png

Noson o hwyl a chwerthin yng nghwmni rhai o gomedïwyr gorau Cymru

Nos Wener - 09.06.23

19:00

Gig Pedair

Gig arbennig yng nghwmni Lleucu Gwawr a Pedair.

 

Nos Wener - 16.06.23

Dechrau 7:30yh | Drysau'n agor am 7yh

Tocyn mynediad £12, £10 pris gostyngiad (myfyrwyr, plant, henoed)


Tocynnau ar gael i'w prynu o Neuadd y Dref Llangefni, ffonio 01248 725700 neu ebostio iaith@mentermon.com

IMG_1042.JPG
IMG_5684.JPG
IMG_2654.JPG
IMG_2651.JPG
IMG_3226.JPG

Er mwyn gweld y digwyddiadau sydd wedi bod yn Theatr Fach Llangefni yn y gorffennol, gallwch glicio yma.

bottom of page