top of page

Llogi

Mae modd i chi logi nifer o bethau gan Theatr Fach Llangefni, boed yn brops, wisgoedd neu ystafelloedd. Cymerwch gip olwg ar y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig, a chysylltwch am ragor o wybodaeth.

YR AWDITORIWM

Eisiau llogi'r awditoriwm? Mae'n dal cynulleidfa o 102, ac yn cynnwys Bocs Sain a Goleuo.

IMG_9883.JPG

GWISGOEDD

Os yn chwilio am wisg ar gyfer unrhyw brosiect neu gynhyrchiad, mae gennym lu o wisgoedd yn ein wardrob i'w llogi.

IMG_4660.JPG

YR YSTAFELL FISHER

Yn yr ystafell Fisher mae'n gweithdai ieuenctid yn cael eu cynnal yn wythnosol. Mae'r ystafell aml bwrpas sy'n berffaith ar gyfer llu o achlysuron gwahanol. Mae cyfleusterau cegin ar gael.

IMG_7803.JPG

PROPIAU

Mae gennym ddwy ystafell, ystafell propiau mawr ac ystafell propiau bach. Bydd prisiau'r propiau yn amrywio o ran maint a hyd llogi.

IMG_1072.HEIC
bottom of page