Telerau ac Amodau Gwerthu

Cyffredinol

 1. Ar ôl i chi brynu tocyn, ni fyddwn yn rhoi ad-daliad oni bai bod y perfformiad yn cael ei ganslo.

 2. Ni ellir ail-werthu tocynnau am elw. Bydd gwneud hynny’n gwneud y tocyn yn annilys.

 3. Mae’n bosib y bydd angen prawf o gymhwyster ar gyfer tocynnau gostyngol i gael mynediad i berfformiad.

 4. Mae gennym hawl i newid prisiau tocynnau sydd heb eu gwerthu, a chyflwyno a thynnu gostyngiadau, cynigion arbennig a chonsesiynau.

 5. Gallwn newid y rhaglen a chael artistiaid eraill lle bo amgylchiadau'n gwneud hynny'n ofynnol.

 6. Ni ellwch recordio (naill ai sain neu fideo) unrhyw ran o unrhyw berfformiad oni awdurdodir chi'n benodol i wneud hynny.

 7. Rydym yn cadw’r hawl i wrthod mynediad.

 8. Ni ellir cael mynediad i ddigwyddiad heb bàs Covid-19. Mae rheolau Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i theatrau ofyn am bàs Covid-19 i gael mynediad. (o’r 15fed o Dachwedd 2021 ymlaen) Felly byddwn yn gofyn am bàs Covid-19 dilys a thocyn er mwyn cael mynediad. Os byddwch yn dod i’r theatr efo tocyn ond heb bàs Covid-19, ni fyddwch yn cael mynediad ac ni fyddwch yn cael eich ad-dalu am bris y tocyn.

Gostyngiadau

 1. Ar gyfer tocyn plentyn, rhaid i chi fod o dan 18 oed ar ddyddiad y perfformiad.

 2. Ar gyfer tocyn myfyriwr, rhaid i chi fod mewn addysg lawn-amser ar ddyddiad y perfformiad. Rhaid i’r perfformiad hysbysebu tocynnau myfyrwyr er mwyn gallu cael gostyngiad, ni fydd bob perffromiad yn cynnig opsiwn myfyriwr.

 3. Ar gyfer tocyn pensiynwyr, rhaid i chi fod yn 60 oed neu hŷn ar ddyddiad y perfformiad. Rhaid i’r perfformiad hysbysebu tocynnau pensiynwyr er mwyn gallu cael gostyngiad, ni fydd bob perffromiad yn cynnig opsiwn pensiynwyr.

 4. Mae gennym hawl i gyflwyno a dileu gostyngiadau. Efallai na fydd gostyngiadau ar gael ar gyfer pob perfformiad.