top of page

Telerau ac Amodau Gwerthu

Cyffredinol

 1. Ar ôl i chi brynu tocyn, os ydych eisiau ad-daliad, mae'n rhaid gwneud cais gyda'r theatr, bydd y pwyllgor yn trafod y cais hwnnw. Os bydd y cais yn llwyddiannus, byddwn yn rhoi ad-daliad i chi o fewn mis. Byddwn yn diddymu swm o £1 i bob tocyn a brynwyd wrth brosesu'r ad-daliad.

 2. Ni ellir ail-werthu tocynnau am elw. Bydd gwneud hynny’n gwneud y tocyn yn annilys.

 3. Mae’n bosib y bydd angen prawf o gymhwyster ar gyfer tocynnau gostyngol i gael mynediad i berfformiad.

 4. Mae gennym hawl i newid prisiau tocynnau sydd heb eu gwerthu, a chyflwyno a thynnu gostyngiadau, cynigion arbennig a chonsesiynau.

 5. Gallwn newid y rhaglen a chael artistiaid eraill lle bo amgylchiadau'n gwneud hynny'n ofynnol.

 6. Ni ellwch recordio (naill ai sain neu fideo) unrhyw ran o unrhyw berfformiad oni awdurdodir chi'n benodol i wneud hynny.

 7. Rydym yn cadw’r hawl i wrthod mynediad.

Gostyngiadau

 1. Ar gyfer tocyn plentyn, rhaid i chi fod o dan 18 oed ar ddyddiad y perfformiad.

 2. Ar gyfer tocyn myfyriwr, rhaid i chi fod mewn addysg lawn-amser ar ddyddiad y perfformiad. Rhaid i’r perfformiad hysbysebu tocynnau myfyrwyr er mwyn gallu cael gostyngiad, ni fydd bob perfformiad yn cynnig opsiwn myfyriwr.

 3. Ar gyfer tocyn pensiynwyr, rhaid i chi fod yn 60 oed neu hŷn ar ddyddiad y perfformiad. Rhaid i’r perfformiad hysbysebu tocynnau pensiynwyr er mwyn gallu cael gostyngiad, ni fydd bob perffromiad yn cynnig opsiwn pensiynwyr.

 4. Er mwyn prynu tocyn Aelod. Mae'n rhaid bod wedi ymaelodi fel aelod o'r theatr o flaen llaw, gallwch wneud hynny yma. Rhaid i’r perfformiad hysbysebu tocynnau aelodau er mwyn gallu cael gostyngiad, ni fydd bob perffromiad yn cynnig opsiwn aelodau.

 5. Mae gennym hawl i gyflwyno a dileu gostyngiadau. Efallai na fydd gostyngiadau ar gael ar gyfer pob perfformiad.

bottom of page