top of page

GRWPIAU IEUENCTID

Grŵp Iau 
Grŵp Hŷn

Mae Theatr Fach yn ofod o gyffro a phrysurdeb bob nos Fercher yn ystod y tymor i griw Theatr Ieuenctid.
Mae'r sesiwn cyntaf rhwng 6.30 a 7.30yh ble mae Blynyddoedd 2,3,4,5 a 6  yn cyfarfod yn y dosbarth cynradd. Mae tua 20 aelod yn ein cylch a phawb fel tîm yn adeiladu sgiliau hyder a pherfformio drwy gemau, gwaith grŵp a chreu sgetsus byrion.

Yn ail, mae gweithdy wythnosol i flynyddoedd 7, 8 a 9 sydd yn cwrdd rhwng 7.30-8.30 yr un noson - hefyd yn ofod o ddatblygu sgiliau llwyfan megis byrfyfyrio a gwaith sgript.
Ffi y tymor yw £50 - yn 3 taliad y flwyddyn: Medi-Rhagfyr (cyfnod y Panto) Ionawr at Pasg - ac yna wedi'r Pasg at yr Haf. Yn ystod y flwyddyn, rydym yn paratoi tuag at y Pantomeim blynyddol sydd ar ddechrau Rhagfyr ac hefyd yn llwyfannu sioe gyda sgript yn nhymor yr Haf gyda ambell cystadleuaeth neu dangosiad rhwng y ddau. Cysylltwch os am ymuno a chael lle ar ein rhestr aros! Mae gwagle yn y Criw Hyn (bl 7-9) am ychwaneg o aelodau! Buasai'n braf clywed gennych os oes gennych ddiddordeb!

8655cf75-83d8-4750-9c6c-9fe23a39bbb1.JPG

Cysgodion

Cysgodion yw'r dosbarth i flwyddyn 10 -13 dan arweiniad Lowri Cêt. Maent yn cyfarfod ar nosweithiau Iau yn ystod y tymor rhwng 7:30-9.
Dyma ofod o ddysgu sgiliau llwyfan ehangach i ddatblygu sgiliau byrfyfyr a sgript ymhellach. Mae'r criw yn cael cyfle i fagu sgiliau actio i’r sgrîn hefyd!
Cysylltwch os efo diddordeb ymuno - ffi y tymor yw £50.

Ar hyn o bryd - nid yw'r sesiynau Cysgodion wedi ail ddechrau - byddwn yn hysbysu pan fyddan nhw'n ail ddechrau cyn gynted â phosib

IMG_1330.JPG
bottom of page