top of page

Sesiynau Ieuenctid

Mae Theatr Fach wedi dechrau cydweithio gyda Theatr Ieuenctid Môn, drwy uno sesiynau ieuenctid wythnosol yn Theatr Fach Llangefni.

Mae'r sesiynau wythnosol yn rhoi’r cyfle i’r aelodau gael blas ar weithdai meistr ysgrifennu, perfformio a’r hyn sy’n digwydd gefn llwyfan, yn ogystal â chymryd rhan mewn perfformiadau cyhoeddus gan gynnwys y pantomeim blynyddol!

Cyffrous hefyd ydi cael y cyfle i gydweithio gyda stiwdios Aria, a gwneud yn fawr o’r cyfleoedd fedrwn ni gynnig i bobl ifanc yr ynys. O deithiau set Rownd a Rownd i fanteisio ar gysylltiadau creadigol cwmni RONDO, bydd digon yn digwydd. 

TIM Mawr (11-18 oed) :  6yh - 8yh, nos Fawrth.

TIM Bach (7-11 oed) : 6yh - 8yh, nos Fercher.

Awydd ymuno? Cysylltwch â catrin@mentermon.com am ragor o fanylion.

 

 

8655cf75-83d8-4750-9c6c-9fe23a39bbb1.JPG
IMG_5056.JPG
IMG_1325.JPG
bottom of page