top of page
Raffl.png

Beth am gefnogi Raffl Nadolig Theatr Fach Llangefni eleni?

Prif Wobr - £100!

Gwobrau Eraill

Gemwaith Siop Cain
Taleb Garej Herron
Taleb Caffi Bach y Bocs
2x docyn i unrhyw ddigwyddiad yn Theatr Fach
Llyfr - Y Dewin Melys, Melin Llynon

2x botel o win
Hamper Siocled
Hamper Harddwch

Tocyn Raffl - £2 / Llyfr o 5 tocyn - £10

Tocynnau ar gael gan wirfoddolwyr y Theatr, neu cysylltwch ar e-bost yma.

Dyddiad tynnu'r raffl - 13 Rhagfyr, 2023

 

Mae elw'r raffl hon yn mynd tuag at Theatr Fach Llangefni, elusen gofrestredig.
Mae'r raffl wedi'i chofrestru gyda Chyngor Sir Ynys Mon dan y ddeddf hapchwarae 2005 i gymdeithasau bychain

bottom of page