top of page

Digwyddiadau a fu

Noson Gomedi
Theatr Fach x Gŵyl Cefni

poster comedi terfynol!.png

Noson o hwyl a chwerthin yng nghwmni rhai o gomedïwyr gorau Cymru

Mehefin 2023

Gig Pedair

Gig arbennig yng nghwmni Lleucu Gwawr a Pedair.

 

Mehefin 2023

IMG_1042.JPG

Gweithdy Actio : Rownd a Rownd

2.png

Bydd actorion y gyfres sebon boblogaidd ar S4C - Rownd a Rownd yn ymuno â ni yn y theatr am hwyl hanner tymor.

Mehefin 2023

Gweithdy Graffiti

1.png

Bydd yr artist graffiti Dime One yn ymuno â ni er mwyn rhoi sesiwn dylunio a sgetsio a bydd cyfle i greu placiau enwau graffiti yn ystod y sesiwn hefyd.

Mehefin 2023

MG sgwar.png

Noson o ganu a hwyl yng nghwmni artistiaid lleol - Meinir Gwilym, y Brodyr Magee & Côronwy

Noson yng Nghwmni - Meinir Gwilym, y Brodyr Magee & Côronwy

Croendena.jpeg

Mae Nel yn 17 oed ac yn darganfod dihangfa yn y pyb ar ben yr allt sy’n llawn fflyrtio, rhagfarnau a lloriau sdici.

Dyma stori ddigri a thorcalonnus am fywyd merch ifanc sy’n trio ffendio’i thraed ynghanol unigrwydd gwledig.

Canllaw oed 14+

 

Chwefror 2023

Croendena

Panto sgwar.png

Mae'r Nadolig wedi cyrraedd Plas y Rhiw, ac mae Ledi Siw, Bili, Gwenhwyfar a Taid wrthi'n brysur yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth flynyddol 'Trimings Dolig Gora' Môn'. Ond mae 'na leidr anhysbys o gwmpas y lle yn trio rhwystro Siw a'r criw rhag ennill y gystadleuaeth. A fyddwn ni'n dod i wybod pwy yw'r lleidr? Fydd modd atal y lleidr rhag difetha'r Nadolig?

 

Tachwedd / Rhagfyr 2022

Pantomeim Lleidr Plas y Rhiw

Noson yng Nghwmni Heddwen Lloyd Williams

Heddwen Insta.png

Dewch i ymuno mewn noson yng nghwmni Heddwen Lloyd Williams.

Bydd y noson yn cael ei chynnal yn ystafell Fisher y Theatr.

Bydd diodydd a thocynnau raffl yn cael eu gwerthu

Dyddiad - Tachwedd 2022.

Noson Gomedi.png

Dewch i chwerthin lond eich boliau yn Theatr Fach Llangefni wrth i ni gynnal ein Noson Gomedi fel rhan o ddathliadau Gŵyl Cefni 2022. 

Mae llu o artistiaid yn rhan o'r noson, a bydd arlwy arbennig iawn ar eich cyfer.​

Mae'r digwyddiad hwn i bobl sydd dros 18 oed yn unig

Dyddiad - Mehefin 2022.

Noson Gomedi : Gŵyl Cefni x Theatr Fach

2.png

Gweithdy sgriptio hanner diwrnod yng nghwmni'r awdur a'r dramodydd amryddawn, Llŷr Titus.

Dyddiad - Mai 2022

Gweithdy Sgriptio : Llŷr Titus

gwion aled terf.png

Dyma gyfle arbennig i ymuno â gweithdy actio am ddim yn ystod gwyliau'r Pasg dan gyfarwyddyd yr actor Gwion Aled.

Bydd y sesiwn yma i blant cynradd rhwng blynyddoedd 3 a 6.

Dyddiad - Ebrill 2022

Gweithdy Actio : Gwion Aled

19.png

Ymunwch â ni yn Theatr Fach Llangefni i ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi 2022 mewn Noson Lawen arbennig.

Mae llu o artistiaid yn rhan o'r noson, a bydd arlwy arbennig iawn ar eich cyfer.

Un noson yn unig fydd hon, felly cofiwch brynu eich tocynnau yn fuan.

Dyddiad - Mawrth 2022

Noson Lawen - Theatr Fach

Haliba-dŵ (Facebook Cover).png

Yda chi eisiau trefnu parti? Parti pasg, parti 'dolig, neu barti plu?

Siop trefnu partïon Halibadŵ ydi'r siop i chi!

Mae'r siop yn cael ei rhedeg gan Blodwen Halibalŵ a'i dau o blant - Beti Balŵ a Bobi Balŵ.

Ond yn ddiarwybod i'r tri, mae eu busnes mewn peryg, gan fod y wrach gasaf yn y sir i gyd ar eu holau.

Dyddiad - Rhagfyr 2021

Helynt yn Halibadŵ - Pantomeim

Copy of Gwefan Newys (2).png

Oes gen ti Syniad am Sgript?

Gallai fod yn sgets, drama, panto….unrhyw beth!

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael y cyfle i ddatblygu eu syniad, a bydd yn cael ei berfformio ar lwyfan Theatr Fach Llangefni.

Dyddiad - Medi 2021

Syniad am Sgript

bottom of page